SLICHER VAN BATH DE JONG FONDS 2022
ter bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika


Deadline: 29 April 2022

De in 2004 overleden historicus Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, bij leven lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en oud-hoogleraar van de Rijksuniversiteiten Groningen en Leiden, van de Landbouwuniversiteit Wageningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het CEDLA dat mede de naam draagt van zijn in 2009 overleden echtgenote, J.P. de Jong. Het doel van het Fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika van vijftienhonderd tot 1930, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek van jonge wetenschappers (bij voorkeur jonger dan 35 jaar). Als bursaal komen in aanmerking beoefenaren der historische wetenschap die zich voorbereiden op een doctorsgraad of recent een overeenkomstige graad hebben bereikt en aantoonbaar werken aan een vervolgonderzoek. Zij moeten in Europa of in Latijns-Amerika zijn geboren en gevestigd.

Onder Latijns-Amerika wordt verstaan het gebied omvattende de staten in Amerika waarin het Spaans of Portugees als officiële talen worden gebruikt. De beurs is bedoeld voor onderzoekswerk zoals archiefonderzoek of verblijf in bibliotheken dat in principe plaatsheeft in het jaar nadat de beurs is toegekend. Na toekenning volgt de uitkering van 75% van de beurs. Het restant wordt overgemaakt nadat CEDLA publicatie(s) heeft ontvangen die het resultaat zijn van de CEDLA-beurs en nadat het eindrapport is goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Slicher van Bath-de Jong.

De selectie van beurswinnaars wordt bepaald door een wetenschappelijke raad bestaande uit:


Prof. M. Baud - CEDLA/Universiteit van Amsterdam
Prof. G.J. Oostindie - KITLV/ Universiteit Leiden
Dr. S. Valdivia Rivera - Latin American studies/ Universiteit Leiden

Biografie van Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath
 

Bernard Hendrik Slicher van Bath werd geboren in 1910 en overleed in 2004. Hij huwde in 1941 met Jacoba Petronella de Jong (1918-2009). Slicher werd opgeleid als historicus en archeoloog in Groningen en Utrecht. Hij promoveerde in 1945 in Amsterdam cum laude op een onderwerp uit de rechtsgeschiedenis van Drente en werd niet lang daarna aangesteld als Rijksarchivaris in Overijssel. Hij gebruikte zijn aanstelling onder meer om onderzoek te doen naar de geschiedenis van deze provincie. Dit resulteerde in Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel (1957). Tot 1970 zou hij werken aan de plattelandsgeschiedenis van deze provincie en andere delen van Nederland en zelfs Europa. Vrucht hiervan was De agrarische geschiedenis van West- Europa (500-1850) (1960), indirect geschreven op verzoek van de redactie van de Cambridge Economic History of Europe — een boek dat werd vertaald in het Engels, Italiaans, Spaans, Portugees en Japans en hem zijn internationale reputatie bezorgde. Intussen was hij benoemd als hoogleraar in Groningen, een positie die hij al kort daarna ging combineren met een leerstoel in Wageningen. Onder zijn leiding werden aan de Afdeling Agrarische Geschiedenis een serie studies over de sociaal-economische geschiedenis van het platteland in delen van Nederland en elders op stapel gezet.

Al in 1950 was bij Slicher de belangstelling voor de geschiedenis van Latijns-Amerika gewekt. Vanaf 1951 gaf hij in Wageningen colleges over de geschiedenis van het continent. Toen hij in 1967 voor twee jaar als gasthoogleraar verbonden was aan de University of Chicago was eindelijk de kans daar om door Latijns-Amerika te reizen. De regionale agrarische geschiedenis te Wageningen zag hij in toenemende mate als invuloefeningen die weinig meerwaarde opleverden. In feite wilde hij in die jaren definitief met dit onderzoek stoppen en een onderzoeksprogramma over Latijns-Amerika starten. Mede om die reden nam hij in 1972 ontslag — dertig jaar geschiedbeoefening in de agrarische geschiedenis van Europa waren voorbij.

Twee jaar later werd Slicher directeur van het CEDLA waar hij nauw samenwerkte met de jong gestorven historicus Adriaan van Oss (1947-1984). Het was het begin van de volgende dertig jaar wetenschappelijk onderzoek — grotendeels na zijn pensionering uitgevoerd. In deze productieve jaren publiceerde hij vijf grote boeken: Spaans Amerika omstreeks 1600 (1979, onlangs uitgekomen in het Spaans [2010]), Bevolking en economie in Nieuw-Spanje (ca 1570-1800) (1981), Real hacienda y economía en Hispanoamérica (1541-1820) (1989), Indianen en Spanjaarden: een ontmoeting tussen twee werelden. Latijns Amerika 1500-1800 (1989), en De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, 1493-1820: auteurs, verhalen en lezers (1998). Hij werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Latijns-Amerika aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1976-1981) en aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1983), op de L.J. Rogierleerstoel, eveneens met de leeropdracht Latijns-Amerikaanse geschiedenis.

Het werk met Van Oss had in het teken gestaan van een integrale geschiedschrijving van Latijns-Amerika. De gevolgde kwantitatieve onderzoeksmethoden weken nauwelijks af van de aanpak die hij in de voorgaande decennia voor de geschiedenis van het Europese platteland had gebruikt, maar omdat de twee onderzoekers streefden naar integrale of holistische geschiedschrijving werd inhoudelijk een breder terrein bestreken dan voorheen, nu met inbegrip van cultuur, wetenschap, kunst, kerk en religie, bestuur en politiek. Zijn laatste boek, De bezinning op het verleden in Latijns Amerika, waaraan hij acht jaar vrijwel dagelijks werkte, gaat over de historiografie van de geschiedenis van Latijns-Amerika.

AANVRAGEN

Aanvragen kunnen worden geschreven in het Nederlands, Engels of het Spaans en dienen te bestaan uit de volgende elementen:

1. Een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende beurs zal worden besteed (max. 2000 woorden)
2. Een kort Curriculum Vitae
3. Een aanbevelingsbrief van de beoogde begeleider van het onderzoek

Van de met de beurzen geaccrediteerde onderzoekers wordt verwacht dat ze de resultaten van hun onderzoek kenbaar maken aan het CEDLA, zij het door deelname aan een conferentie of het indienen van de publicatie van hun onderzoek. Het is verplicht bij publicaties voortkomend uit het onderzoek melding te maken van de beurs.
 

De deadline voor de aanvragen is 29 april 2022. Aanvragen dienen te worden gestuurd naar: secretariat@cedla.nl, onder vermelding van "Slicher van Bath de Jong Fonds". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via secretariat@cedla.nl of +31 20 525 3498

SLICHER VAN BATH DE JONG FONDS

 

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 -

2016 - 2017