top of page

Stichting Beurzenfonds CEDLA

De Stichting Beurzenfonds CEDLA is op 5 november 2010 volgens notariële acte opgericht met als doel: Het bevorderen van onderzoek naar Latijns Amerika in Nederland en het ondersteunen in brede zin van de doelstellingen van het CEDLA, het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, gevestigd in Amsterdam. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het beheer en besteding van door derden aan het CEDLA of de Stichting ter beschikking gestelde financiële middelen.

De Stichting heeft uitdrukkelijk het maken van winst niet ten doel. Zij is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

De directeur van het CEDLA is tevens directeur van de Stichting. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Prof. dr. Barbara Hogenboom, dir. CEDLA (voorzitter)

Prof. dr. Michiel Baud, CEDLA

Prof. dr. Kees Koonings, Universiteit Utrecht/CEDLA

 

Contact

Michiel Baud: J.M.Baud@uva.nl

HET SLICHER VAN BATH-DE JONG FONDS 

 

De Stichting Beurzenfonds CEDLA beheert de gelden van het Slicher van Bath-de Jong fonds dat werd opgericht op basis van een legaat van prof. dr. B.H. Slicher van Bath, die in 2004 overleed. Het doel van het Slicher van Bath-de Jong fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns Amerika van 1500 tot 1930, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek


Een wetenschappelijke commissie beslist over de hoogte van de uitkeringen binnen de afgesproken financiële grenzen en bepaalt de selectie van de bursalen. Verder informatie over de criteria en werkwijze van het fonds is te vinden op de desbetreffende webpagina.

De wetenschappelijke commissie van het Slicher van Bath- de Jong fonds bestaat uit:

Prof. dr. Michiel Baud, CEDLA (Voorzitter)
Prof. dr. Gert Oostindie, KITLV/Universiteit Leiden
Dr. Soledad Valdivia Rivera, Universiteit Leiden

bottom of page